POLYFONIE - zpívání s Marii Lenkou, každý 2. a 4. pátek - od 19:30 - do 21:00

27.12.2014 16:11

Polyfonie jsou vícehlasé a více textové písně. Zpěv takových písní je krásná práce s hlasem, rytmem, harmonií a nasloucháním. Budeme společně zpívat a tvořit příběhy písní, které oživíme a tím budeme moci prožít jejich náboj, emoci a obsah.
Můžeme tak prožívat i svůj hlas, sebe a celek.

Přijďte si odpočinout a zažít něco, co Vás určitě potěší a obohatí
. Záčínáme 21.11.!!

Cena: 170 Kč

Těším se na vás Marie Lenka Novotná
lektorka z Houpacího koně

info a rezervace na tel. 736 537 019

nahoupacimkoni@seznam.cz

termíny: 21.11., 12.12., 9.1., 23.1., 13.2., 27.2.,13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 12.6., 26.6.

Zpět